StreetFest Szczecin
Stworzenie logotypu oraz materiałów promocyjnych dla zawodów rolkowych
zaliczających się do Polskiej Ligii Rolkowej Polish Rolling League