Ozeris
Zaprojektowanie logo oraz różnego rodzaju poligrafii dla Firmy
zajmującej się odnawialnymi źródłami energii