Marta Szczuko - trener kolarstwa
Projekt strony internetowej dla Pani Marty Szczuko
profesjonalnego trenera kolarstwa http://maszrower.pl/